Kouzla

Kouzla 8. série

21. února 2016 v 8:31 | Verisek

8x01 - Nový život

Kouzlo na změnu podoby
Vyvolávám starobylou moc,
skryj nás každý den a každou noc.
Skryj nás dobře a důkladně,
ale neskrývej nás rodině.

8x02 - Znamení

8x03 - Piper na útěku

8x04 - Zoufalé čarodějky

Kouzlo na vyvolání Zdroje
Volám toho, kdo trpí někde sám,
pane veškerého zla,
vrať se zpátky k nám.

8x05 - Znovu v akci

Kouzlo na uskutečnění snu milenců
Slyš moje slova, moje rýmy,
pomoz těm dvěma v tento čas.
Ať splní se cíl jejich snah,
ať spolu překročí lásky práh.

Kouzlo na zničení Antosise
Slyš teď čarodějek hlas,
zlo si páchal zas a zas.
My tři máme tě už dost,
a posíláme tě na věčnost.

Kouzlo na ukončení změny podoby
Volám starobylou moc,
odkryj nás pro každý den i noc.
Ukaž nás zase, tak jak jsme,
odhal nás světu i rodině.

Kouzla 7. série

31. ledna 2016 v 12:58 | Verisek

7x01 - Volání do zbraně

Kouzlo na osvobození Piper a Lea od Shakti a Shivy
Vyzýváme dobré bohy,
jež vedou lidi do pohody.
Mírně naše hříchy suďte,
od zlého nás osvoboďte.

7x02 - Prostý čarodějnický plán

Kouzlo na návrat Lady Godivy do její doby (Nefungující)
Z krajin a dob vzdálených,
přišla k nám a teď chce pryč.
Než sem k nám ta patří spíše,
pošli ji do její říše.

Kouzlo na vyvolání Lorda Dysona
Kde je démon, co se živí zlem,
zjev ho hned nám všem třem.

Kouzlo na návrat Lady Godivy a Lorda Dysona
Z krajin a dob vzdálených,
přišli k nám a chtějí pryč.
Než sem k nám tam patří spíše,
pošli je do jejich říše.

Kouzlo na vyvolání Lady Godivy
Má původ snad šlechtický,
přiveď tu nahou dámu z jedenáctého století.

Kouzlo na poslání Lady Godivy do její doby
Všechno má své místo a všechno má svůj čas,
vrať se tam, kam volá tě tvé doby hlas.

7x03 - Démon v sobě

Kouzlo na přivolání babičky
Já volám, vyslyš mě,
duchu na druhé straně,
přijď poradit mámě.

Kouzlo na potlačení sourozenecké rivality
Přijď žárlivým bratrům na pomoc,
jejich svár nechť zhltne temná noc.

Kouzlo na zamrznutí
Slova dál už neprzni,
neštěkej a zamrzni.

Kouzlo proti potlačení sourozenecké rivality
To kouzlo z knihy prosím zvrať,
a všechno zase zpátky vrať.

Kouzlo na vyvolání všech Halliwellů
Volám přes prostor, čas,
slyšte můj vážný hlas.
Matky, dcery, sestry ví,
duch rodiny je laskavý.

7x04 - Čarodějky a piráti

Kouzlo na aktivování fontány mládí
S těmito oběťmi volám tebe,
bohyně plodnosti.
Teď prosím povstaň, ukaž nám cestu,
a dej nám ten dar věčné mladosti.

7x05 - Cesty do záhrobí

Kouzla 6. série

19. prosince 2015 v 21:06 | Verisek

6x01 - Valkýry z Valhally 1. část

Kouzlo na zničení Trok démona
Z jiných světů,
blízkých i vzdálených.
Ať démon dvouhlavý,
zas zmizí v nich.

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla
Spoutané síly a city,
v srdci čarodějky ukryté.
Pomoz jí muka překonat,
paměť, ať řekne své.

6x02 - Valkýry z Valhally 2. část

Kouzlo na proměnění Oscara zase v člověka
Volám k sobě Halliwellky,
spojme naše síly.
Zlé kouzlo obrátit se může,
dáme věci do pořádku,
ze psa uděláme zase muže.

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla (Nefungující)
Kouzlo bylo vyřčeno,
nech ho pominout,
skutečnost se má vrátit do svých pout.

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla
Pipeřino srdce by odhalit mělo,
co jenom Phoebe cítit může.
Ať k srdci se přidá Pipeřino tělo,
vždyť bolest někdy přinese růže.

6x03 - Nezapomeň na mne

Kouzlo na vrácení času
Kouzlo naše obrať čas,
ať se paměť vrátí zas.
Všem démonům odoláme,
úklady zla překonáme.

Kouzlo na zmizení mostu
Ať se všechno co tu máme,
hned rozplyne v dým.
A tenhle most co tu stojí,
ať už nevidím.

6x04 - Tři blondýnky

Kouzlo na nahlédnutí do jiného místa
Nahlédnout dej do temné noci,
ukaž mi ty, co mám v moci.

Kouzlo na ukradení identity
Po tichu a v okamžení,
ať se černé v bílé změní.
My jsme ony, kdo je víc,
ony tři už nejsou noc.

Kouzlo na přivlastnění schopností
Kouzelnice jsme teď my,
máme jejich podoby.
Čarodějné schopnosti,
ať je rychle opustí.

Kouzlo na vrácení schopností
Kouzelnice jsme zas my,
vrátí se nám podoby.
Čarodějné schopnosti,
ať je rychle opustí.

6x05 - Láska je mocná čarodějka

Kouzlo na nalezení Paige
Veď mě tam, kde její krev tekla,
ať zachráním Paige z bolesti pekla.

Kouzlo na vyvolání ducha
Neznámý duchu tebe voláme,
osvobodit tě toužíme.
Prostor a čas teď překroč k nám,
pro naši pomoc přijď si sám.

Kouzlo na nalezení ztracené sestry
Krvi mé krve volám tě,
krvi mé krve přijď ke mně.

Kouzlo proti cítění empatie (Nefungující)
Kouzlo čarodějek Halliwellových,
chraň mé sestry před následky mocí mých.

Kouzla 5. série

17. listopadu 2015 v 16:54 | Verisek

5x01 - Malá mořská čarodějka 1. část

Kouzlo na nalezení Mořibaby
Vodo, ze všech moří vzejdi,
tu, jež unikla mi na zemi najdi.
Jdi tam, kde vichry nesou zkázu,
pak desetkrát na ni padni, jak za starých časů.

Kouzlo na přenesení k Mořibabě
Voláme čarodějné síly mocné,
najděte sídlo Mořibaby nestné.
Zaměřte chi, ať čakry se naplní,
přes kruté moře nás zaveďte k ní.

5x02 - Malá mořská čarodějka 2. část

Kouzlo nebojácnosti
Bez sebe, stísněná, plná strachu,
panika ve mně roste, až neslyším.
Musím to potlačit, abych mohla dýchat,
strachu mě zbav pro ty, co jsou mi vším.

Kouzlo na cítění Phoebeiny vášně
Otevři Coleovi srdce Phoebeino,
odhal tajemství, které skrývá.
Vyjev oheň vášnivé lásky,
ať pocítí bolest touhy, která jí zžírá.

Kouzlo na zničení Necrona
Přiliv zla na zem útočí,
věčné tmě vstup pokyne.
My síly dobra svíráme v náručí,
to zlo v nich ať zahyne.

5x03 - A pak žili šťastně

Kouzlo k uvěznění Osgooda v zrcadle
Svobodu a vlastní vůli teď v zrcadle ztratíš,
mé příkazy plnit budeš a nikdy se nevrátíš.

Kouzlo k probuzení Paige (Nefungující)
Slyš náš hlas pro ty, co padli,
vyčisti je, přiveď k probuzení,
ať jed v čemkoli snědli.

5x04 - Zpěv sirény

5x05 - Čarodějky v trikotech

Kouzla 4. série

3. listopadu 2015 v 18:46 | Verisek

4x01 - Znovu čarodějky 1. část

Kouzlo na obživnutí Prue 1
V tuto noc a v tuto chvíli,
vzývám vás staré síly.
Vraťte mi mou sestru,
a vraťte nám moc tří.

Kouzlo na obživnutí Prue 2
Povstaň čarodějek, moci sílo,
ať povzneseš naše dílo.
Vzývám tě, vrať se k nám,
ať zas všechnu sílu mám.
Krev za krev vzývám tě,
krev za krev zpět volám tě.

Kouzlo na vyvolání ducha
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany.
Zjev se, po mé pravici,
překroč věčnou hranici.

Kouzlo na poražení Shaxe
Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu.
Nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem.

4x02 - Znovu čarodějky 2. část

Kouzlo na odeslání inspektora
My voláme duchy ke zla produktu,
ať ho přenesou hned do Timbuktu.

Odkrývací kouzlo
Zaklínám vás kouzel síly,
odhalte ty, co se skryly.
Předejte sílu věci té,
rozpoznat zlo ukryté.

4x03 - Peklo přišlo o fůrii

Likvidační kouzlo
Ať se ten, co je pohrdaný,
promění v sen, a co ho hyzdí,
ať z něj vyjde ven.

Kouzlo na podporování kompromisů
Moje slova ať mu projdou myslí,
ať se tvrdohlavec rozmyslí.
Ať přísnost jeho roztaje,
a prodloužení ať tu je.

Zvratné kouzlo
Vůdčí duchu, vyslyš mě,
zruš tu kletbu a to hned.

Kouzlo na zavolání fůrie Piper
Sester moc zase sílí,
po nevinných neviděna pílí.
Kdo slyšíš nás tak přijď blíž,
přijď k nám, přijď a spočiň již.
Krev za krev, vyslyš můj hlas,
krev za krev a vrať se zas.

4x04 - Uveďte démona

4x05 - Jde o velikost

Kouzlo na zničení Gamilla
Myslí malý,
velký zlem.
Teď bolest jiných,
sám poznat měj.

Kouzla 3. série

20. října 2015 v 17:44 | Verisek

3x01 - Po líbánkách

3x02 - Hodina kouzel

3x03 - Bylo nebylo

Kouzlo na zviditelnění víl a trollů
V této mezidobě v temném domě,
vzýváme síly v sobě.
Tři stojíme tu a velíme,
nebytelného prosíme.
By z nebes k nám prohlédl
a k cíly našemu nás dovedl.

3x04 - Halloween sester Halliwellových

3x05 - Neviditelný

Kouzla 2. série

26. září 2015 v 13:31 | Verisek

2x01 - Zkouška

Kouzlo k upoutání lásky (Abraxas četl pozpátku, nemělo žádný vliv)
Eb ti llahs os, erised I sa,
eeb eht eruoy, neeuq eht m i,
eeht erujnoc I, eeht erujnoc I.

Kouzlo k obrácení kouzla na zničení Jeremyho (Abraxas četl pozpátku)
Eerf su tes lliw,
eerht fo rewop eht.

Kouzlo na zničení Jeremyho
Moci tří svoboda patří,
moci tří svoboda patří,
moci tří svoboda patří.

Kouzlo k obrácení kouzla na zničení Woogymana (Abraxas četl pozpátku)
Llewd swodahs erehw krad ot nruter,
thgif ot gnorts oot eno ma I.

Kouzlo na zničení Woogymana
Jsem světla svit,
kterému se nelze postavit.
Vrať se do temnot, kde stíny dlí,
tam je tvé obydlí.
Ať nad tebou se zavře zem,
tu nekonečnou noc sebou vem.

Kouzlo na zničení Nicholase
Pelyňku, mimoso, oměji vlčí,
démon ten nechť hrůzou skučí.
Roznes jeho údy do všech stran,
teď je vin, už není zván.

Kouzlo na vyvolání moci tří
Slyšte slova čarodějek,
tajemství skrytá v noci.
Vzýváme nejstarší z bohů,
zdroj kouzelné moci.
V této noci a v této chvíli,
voláme starodávné síly.

2x02 - Výčitky svědomí

Kouzlo k přenesení do budoucnosti
Slyš ta slova, co tě nesou,
ta krutá ohně znamení,
v budoucnosti sejdeme se zase,
v jiném prostoru a čase.

Kouzlo k vytvoření dveří
Když překážka v cestě vězí,
zaklepej a ihned zmizí.

2x03 - Zakletý obraz

Kouzlo chytrosti
Duchové, ať všechna slova chápu teď snáz,
vědění ať vstoupí do mě v jeden ráz.
Čtyřiadvacet hodin, od sedmi do sedmi,
budu teď znát ode všech slov všechny významy.
PS: Nebudu z toho mít osobní prospěch

Kouzlo pro přenesení do obrazu
Absolvo amitto amlus brevis semper meo!

Kouzlo pro opuštění obrazu
Verva Omnes liberant!

2x04 - Ďábelská hudba

2x05 - Vždyť ona je přece muž!

Kouzlo na přilákání Sukuba
Mocnosti nebeské i pekelné,
zbavte jí touhy nečisté.
Sejměte z ní krutou moc,
ať v ohni zmizí ještě tuto noc.

Kouzla 1. série

9. července 2015 v 19:35 | Verisek

1x01 - Všechno zlé pro něco dobré

Kouzlo ochrany
Auger de gomay,
auger de gomay.
Ty nejstarší ze všech starých,
pane Měsíce a Slunce.
Já nehodná dcera tě vyzývám,
ze svého kruhu.
Žádám tě, abys ho ochránil
a dodej mi svou sluneční sílu.
Hmmm...

Kouzlo na vyvolání moci tří
Poslyš řeč čarodějek,
tajemství co skrývá noc.
Poznej jména nejstarších bohů,
slova těch nejsilnějších kouzel.
Svědkem je mi tato chvíle,
obracím se k staré síle.
Dej velkou moc nám sestrám třem,
chceme mít moc,
dej nám sílu.

Kouzlo na zničení Jeremyho (Nefungující)
Láska se rozplyne a zmizí z mého života a mého srdce.
Nech mě být Jeremy a už se nikdy nevracej.

Kouzlo na poražení Jeremyho (Fungující)
Tři spolu stojí, síly si spojí.
Tři spolu stojí, síly si spojí.
Tři spolu stojí, síly si spojí.

1x02 - Až na kůži

Kouzlo na poražení Javny
Na nás pohleď oko zlé,
zkáza tvá se přiblížila.
Skloň se před silou trojí jedinou,
zmizte oči zlé a prokleté.

1x03 - Návrat

Kouzlo na poražení Morfovačů
Když v kruhu, jenž je tvým domovem,
klid je pryč, zlo všude jen.
Tak znič vše živé, pomoz zas,
nás tří sester vyslyš hlas.

1x04 - Rande s duchem

1x05 - Čaroděj snů

Kouzlo k upoutání lásky
Volám tě, volám tě,
já královnou jsem teď tvou.
Tys můj bohatýr,
mé přání ať se vyplní.
 
 

Reklama